Định Mệnh (2009) – Inglourious Basterds

Ở nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai, một kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo Đức Quốc xã của một nhóm binh lính Hoa Kỳ gốc Do Thái trùng khớp với kế hoạch trả thù tương tự của chủ rạp hát.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT