Dinh Thự Ma Ám (2023) – Haunted Mansion

Gabbie (Dawson) và Travis (Chase W. Dillon) tranh thủ sự trợ giúp của một đội (Stanfield, Haddish, Wilson và DeVito) để giúp xua đuổi những hồn ma xung quanh họ.