Đoạt Hồn (2014) – Hollow

Khi cả gia đình chuẩn bị đưa tiễn 1 cô con gái xấu số bị đuối nước, bỗng mọi người phát hiện cô bé còn sống – nhưng dường như lại mang linh hồn của 1 người khác.

Danh mục: , Từ khóa: ,