Đội Bóng Phi Thường (2000) – Remember the Titans

Dựa trên câu chuyện có thật về huấn luyện viên Herman Boone, do Denzel Washington thể hiện, và nỗ lực của ông để hợp nhất đội bóng trường trung học T. C.