Đội Trưởng Laserhawk (2023) – Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Bị coi là kẻ thù của nhà nước, một siêu chiến binh người máy đấu tranh để tìm ra lý tưởng xứng đáng để đấu tranh trong một xã hội đen tối, nơi tưởng chừng như chẳng có gì là như vậy.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT