Doraemon: Nobita và Những Bạn Khủng Long Mới (2020) – Doraemon the Movie: Nobita’s New Dinosaur (Eiga Doraemon: Nobita no shin kyôryû / ドラえもん のび太の新恐竜)

Nobita vô tình tìm thấy một quả trứng khủng long hóa thạch nằm lẫn trong đá ở khu triển lãm hóa thạch khủng long mà cậu đã đến thăm trước đó. Anh đã trả nó về trạng thái ban đầu bằng “Chiếc chăn thời gian”.