Doraemon: Nobita và Viện Bảo Tàng Bảo Bối (2013) – Doraemon the Movie: Nobita’s Secret Gadget Museum

Nobita và nhóm bạn đã quyết định giải cứu Doraemon. Họ đã cùng nhau chiến đấu với nhóm người xấu và ngăn chặn âm mưu của họ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT