Doraemon: Nobita và Viện Bảo Tàng Bảo Bối (2013) – Doraemon the Movie: Nobita’s Secret Gadget Museum

Nobita và nhóm bạn đã quyết định giải cứu Doraemon. Họ đã cùng nhau chiến đấu với nhóm người xấu và ngăn chặn âm mưu của họ.