Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy (2016) – Doraemon The Movie 36: Nobita And The Birth Of Japan

Doraemon và những người bạn đang cố gắng cứu một cậu bé tên Kukuru và bộ tộc của cậu khỏi Gigazombie, những người muốn thay đổi lịch sử vì lợi ích của mình trong thời cổ đại.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT