Dracula: Quỷ Dữ Thức Tỉnh (2023) – The Last Voyage of the Demeter

Một thủy thủ đoàn đi thuyền từ Varna (Bulgaria) qua Biển Đen đến Anh nhận thấy họ đang chở hàng hóa rất nguy hiểm.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT