Đứa Con của Thời Tiết (2019) – Weathering with You (Tenki no ko / 天気の子)

Morishima Hodaka, một nam sinh chán với cuộc sống ngoài đảo đành bỏ nhà lên Tokyo và Amano Hina, một cô gái có khả năng thay đổi thời tiết.