Đùa với lửa (2019) – Playing with Fire

Đưa ba nhóc mồ côi tinh nghịch tới ở trạm cứu hỏa, anh lính dù cứu hỏa nam tính Jake mang sự hỗn loạn vui nhộn về cho đội lính cứu hỏa toàn anh hùng hảo hán của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT