Đùa với lửa (2019) – Playing with Fire

Đưa ba nhóc mồ côi tinh nghịch tới ở trạm cứu hỏa, anh lính dù cứu hỏa nam tính Jake mang sự hỗn loạn vui nhộn về cho đội lính cứu hỏa toàn anh hùng hảo hán của mình.