Đua Xe Bắn Súng (2023) – Twisted Metal

Theo chân một người ngoài cuộc mồm mép có cơ hội có một cuộc sống tốt hơn, nhưng chỉ khi anh ta có thể chuyển thành công một gói hàng bí ẩn xuyên qua vùng đất hoang hậu tận thế.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT