Dumbo: Chú Voi Biết Bay (2019) – Dumbo

Một chú voi con có đôi tai quá khổ giúp chú có thể bay được giúp cứu một rạp xiếc đang gặp khó khăn, nhưng khi rạp xiếc lên kế hoạch cho một dự án kinh doanh mới, Dumbo và những người bạn của mình khám phá ra những bí mật đen tối bên dưới lớp vỏ sáng bóng của nó.