Dưới lớp mặt nạ (2013) – Under the Skin

Một phụ nữ ngoài hành tinh bí ẩn quyến rũ đàn ông ở Scotland và đưa họ vào một khoảng trống hư vô, đặt ra câu hỏi về bản chất của con người và sự tồn tại.