Dưới Mái Vòm (2013) – Under the Dome

Một trường lực vô hình và bí ẩn giáng xuống một thị trấn nhỏ có thật ở Chester’s Mill, Maine, Hoa Kỳ, nhốt cư dân bên trong, tách biệt với phần còn lại của nền văn minh. Những người dân thị trấn bị mắc kẹt phải khám phá những bí mật và mục đích của “mái vòm” hay “quả cầu” và nguồn gốc của nó, đồng thời tìm hiểu nhiều hơn những gì họ từng biết về nhau và cả động vật.