Đương Đầu Với Thử Thách (1988) – Die Hard

Sĩ quan Sở Cảnh sát New York John McClane vừa đến văn phòng của vợ thì cả tòa nhà ngay lập tức bị khủng bố chiếm giữ, khiến kế hoạch làm hòa với vợ của anh đổ bể.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT