Đương Đầu Với Thử Thách (2007) – Die Hard 4.0

John McClane nhờ đến sự giúp đỡ của 1 tin tặc trẻ tuổi trong nỗ lực ngăn chặn tổ chức khủng bố mạng.