Đường Dây Tội Phạm (2008) – The Wire

Hiện trường ma túy ở Baltimore, được nhìn qua con mắt của những kẻ buôn bán ma túy và cơ quan thực thi pháp luật.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT