Dương Quang Phổ Chiếu (2019) – A Sun

Phim kể về câu chuyện của một gia đình trung lưu ở Đài Loan, với hai người con trai có tính cách trái ngược nhau.