Đường Về (2010) – The Way Back

Những người trốn thoát khỏi trại cải tạo ở Siberia phải đi bộ bốn ngàn dặm để đến tự do ở Ấn Độ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT