Empire of Light (2022)

Một bộ phim truyền hình về sức mạnh kết nối của con người trong thời kỳ hỗn loạn, lấy bối cảnh ở một thị trấn ven biển nước Anh vào đầu những năm 1980.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT