Evangelion Shin Gekijōban: Jo (2007) – Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone

Phiên bản nâng cấp của Evangelion: 1.0, đào sâu hơn vào nội tâm nhân vật và những bí mật đen tối đằng sau dự án Evangelion.