Fresh (2022)

Noa, một phụ nữ trẻ thử sức với việc hẹn hò trực tuyến, ngày càng mất niềm tin vào những cuộc hẹn hò do những người đàn ông mà cô ấy tương tác không có tính lịch thiệp.

Danh mục: , Từ khóa: