Frieren – Pháp Sư Tiễn Táng (2023) – Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey’s End)

Cùng với nhóm đồng hành của mình, cô đã đánh bại Ma Vương và mang lại hòa bình cho thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện thực sự bắt đầu sau đó.

Danh mục: , , Từ khóa: