G Storm (2021) – G fung bou / G風暴

Cổ Thiên Lạc vào vai Lục Chí Khiêm, chủ nhiệm tổ điều tra của Ủy ban độc lập chống tham nhũng, cùng cộng sự Lưu Bảo Cường (Trương Trí Lâm đóng) phá vụ án buôn lậu, buôn người.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT