Găng Tay Đỏ (2016) – Killer: Number 7

Được nuôi dưỡng để trở thành 1 công cụ giết người, 1 sát thủ quốc tế cố gắng chạy trốn cuộc sống tàn bạo sau khi thực hiện nhiệm vụ thất bại biến cô thành mục tiêu của người chủ.