Gantz: Đáp Án Hoàn Hảo (2011) – Gantz: Perfect Answer

Trong Gantz: Đáp Án Hoàn Hảo (2011) – Gantz: Perfect Answer, Kei đã trở thành chiến binh cho Gantz, tìm cách kiếm 100 điểm. Kei nhằm mục đích giúp Kato hồi sinh, người đã chết trong thế giới của Gantz.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT