Gen V (2023)

Từ thế giới của “The Boys” xuất hiện “Gen V”, khám phá thế hệ siêu anh hùng đầu tiên biết rằng siêu năng lực của họ đến từ Khu phức hợp V. Những anh hùng này đặt ranh giới về thể chất và đạo đức của mình vào bài kiểm tra cạnh tranh để giành thứ hạng cao nhất của trường.