George of the Jungle 2 (2003)

George, giờ đã là một người cha, đến Las Vegas, nơi anh phải giúp đỡ anh trai mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT