Gia Đình Addams (1964) – The Addams Family

Bộ phim tập trung vào cuộc sống của một gia đình kỳ quặc nhưng đầy yêu thương.