Gia đình × Điệp viên Mã: Trắng (2023) – Spy x Family Code: White

Sau khi nhận được yêu cầu thay thế mình trong Chiến dịch Strix, Loid quyết định giúp Anya chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn tại Học viện Eden bằng cách nấu bữa ăn yêu thích của hiệu trưởng để tránh bị thay thế.