Giải Cứu Nhà Trắng (2013) – White House Down

Khi 1 tổ chức bán quân sự vạch ra kế hoạch đẫm máu nhằm chiếm đóng Nhà Trắng, tổng thống và Cale phải tìm cách trốn chạy kẻ tấn công cho đến khi được giải cứu.