Giáp Sắt (2011) – Ironclad

“Giáp Sắt” là một sử thi hành động mãn nhãn về cuộc chiến chống lại bạo quyền của một nhóm hiệp sĩ tại lâu đài Rochester vào thế kỷ 13.