Giờ Săn Đã Điểm (2020) – Time to Hunt (Sanyangui Sigan / 사냥의 시간)

Muốn bỏ lại thế giới tăm tối để đến 1 thiên đường xa xôi, 3 kẻ ngoài vòng pháp luật âm mưu thực hiện 1 phi vụ trộm tiền – và thu hút sự chú ý của tên sát nhân tàn ác.

 79