Girls und Panzer der Film (2015) – Girls Und Panzer The Movie

Học viện nữ sinh Ooari một lần nữa phải đối mặt gần hơn và các cô gái câu lạc bộ Tankery phải tham gia một trận đấu khác để cứu ngôi trường của họ khỏi bị đóng cửa vĩnh viễn!