Giữa Bầy Xác Sống (2004) – Shaun of the Dead

Cuộc sống bình yên, không mục đích của một nhân viên bán hàng điện tử ở London và người bạn cùng phòng vô tích sự của anh ta bị gián đoạn bởi ngày tận thế thây ma.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT