Gravity Falls (2012)

Dipper và Mabel nhận ra thật sự là có những điều kỳ lạ xảy ra trong thị trấn này và phải nương tựa vào nhau để cố tận hưởng từng tháng ngày hè trong thị trấn không quen thuộc ấy.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT