Gulliver Du Ký (2010) – Gulliver’s Travels

Chán nản sâu sắc tại công việc cuối cùng trong phòng thư của một tờ báo Thành phố New York, Lemuel Gulliver quyết định nói chuyện với nhà báo Darcy Silverman.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT