Halloween Kills (2021)

Hawkins hối hận vì năm xưa ông đã nhân từ với Michael và thề sẽ giết hắn.

Danh mục: , Từ khóa: