Hành Tinh Cát (2021) – Dune: Part One

Một gia đình quý tộc bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát tài sản quý giá nhất của thiên hà trong khi người thừa kế của nó gặp rắc rối trước viễn cảnh về một tương lai đen tối.