Hành Tinh Khỉ 2 (2014) – Dawn of the Planet of the Apes

Phim diễn ra mười năm sau các sự kiện của “Rise of the Planet of the Apes”, khi một đại dịch toàn cầu đã hầu như xóa sổ dân số loài người, trong khi đó loài khỉ dưới sự dẫn dắt của Caesar đã phát triển và xây dựng một xã hội riêng của mình trong rừng gần San Francisco.