Hannibal (2015)

Crawford và Graham phỏng vấn cha mẹ của cô gái mất tích gần đây nhất, để phát hiện ra rằng xác của cô gái đã được trả về phòng ngủ của cô.

 48