Hào Quang (2022) – Halo

Master Chief và Silver Team chiến đấu chống lại Covenant trên nhiều hành tinh. Số phận nhân loại phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến này.