Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa (2005) – Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter thấy mình đang thi đấu trong một giải đấu nguy hiểm giữa các trường phép thuật đối thủ, nhưng cậu bị phân tâm bởi những cơn ác mộng tái diễn.