Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (2007) – Harry Potter and the Order of the Phoenix

Trong kỳ nghỉ hè tại gia đình dì dượng Dursley trước khi bước vào năm thứ năm tại Hogwarts, Harry không nhận được nhiều tin tức từ thế giới phù thủy. Harry rất bực mình vì Voldemort vừa mới được sống dậy mà hai người bạn của Harry, Hermione Granger và Ron Weasley, cứ úp mở trong các thư từ họ gửi.

 58