Heavy Metal (1981)

Một quả cầu xanh lục phát sáng gieo rắc sự hủy diệt và tha hóa trên khắp không gian và thời gian.