Hellboy (2019)

Điều tra viên nửa quỷ nửa người dị thường đặt dấu hỏi về việc anh bảo vệ con người, trong khi mụ phù thủy bị phân thây trở lại nhân gian để thực hiện lời tiên tri tàn bạo.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT