Herbie Nổi Loạn (2005) – Herbie: Fully Loaded

Maggie Peyton, chủ sở hữu mới của Herbie, Số 53, chiếc xe Volkswagen chạy tự do với ý tưởng riêng, đã đưa chiếc xe vượt qua những bước đi của mình trên con đường trở thành đối thủ cạnh tranh của NASCAR.

Danh mục: , , Từ khóa: ,