Hercules (1997)

Bộ phim bắt đầu với năm Muses kể câu chuyện về cách Zeus lên nắm quyền và ngăn cản những người khổng lồ khổng lồ từ việc thống trị thế giới bằng cách bỏ tù họ dưới đáy biển.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT