Hiến Dâng (2022) – Devotion

Phi công Hải quân da đen tiên phong Jesse L. Brown xây dựng mối quan hệ vào sinh ra tử với phụ tá Tom Hudner khi họ rơi vào nguy hiểm trong Chiến tranh Triều Tiên.